Modify

#243 closed enhancement (invalid)

als twee mensen weg zijn...

Reported by: han@… Owned by:
Priority: wishlist Milestone:
Component: BitlBee Version: 1.0.3
Keywords: Cc:
IRC client+version: Client-independent Operating System: Public server
OS version/distro:

Description

Zou je een filter kunnen maken dat de weg-status berichten van mensen weghaalt? Als er namelijk twee mensen weg zijn en je om beurten met beiden kletst dan krijg je de hele tijd te horen dat ze weg zijn bij irssi.

Attachments (0)

Change History (0)

Modify Ticket

Action
as closed The ticket will remain with no owner.
The resolution will be deleted.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.