wiki:Fosdem2006

Version 3 (modified by Sjoerd <sjoerd@…>, at 2006-02-22T12:14:32Z) (diff)

--

BitlBee developers Wilmer van der Gaast (wilmer on #bitlbee), Sjoerd Hemminga (lucumo) and Jelmer Vernooij (jelmer/ctrlsoft) will be attending FOSDEM again in 2006.

The following channel regulars will also be present:

  • veli
  • larstiq
  • samboniker